หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 15 งาน

1. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

บริษัท ซีซีเอ็นเทค จำกัด (มหาชน)

- รับคำร้องแจ้งดำเนินงานโครงการ
- ดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการ (หลังการขาย)
- มอบหมายงาน ควบคุม ตรว
วันที่ 4 ก.พ. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จตุจักร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Account Executive)

บริษัท ซีซีเอ็นเทค จำกัด (มหาชน)

- นำเสนอขายผลิตภัณฑ์บริษัท
- รักษาฐานลูกค้าเก่าและเปิดฐานลูกค้าใหม่เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าในแต่ละไ
วันที่ 4 ก.พ. 2559
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จตุจักร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. วิศวกรระบบงาน : Pre-sale (Computer Section)

บริษัท ซีซีเอ็นเทค จำกัด (มหาชน)

1. จัดเก็บรวบรวมความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์ และออกแบบระบบ Solution ที่เหมาะสมให้ตอบสนองค วันที่ 4 ก.พ. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จตุจักร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. วิศวกรระบบงาน (Network Section)

บริษัท ซีซีเอ็นเทค จำกัด (มหาชน)

รับคำร้องขอบริการ
ประสานงานกับลูกค้า
ตรวจสอบคำร้องขอบริการของข้อมูล
ติดตั้งระบบเครือข่ายให้ลูกค้า
วันที่ 4 ก.พ. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จตุจักร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. วิศวกรระบบงาน (Computer Section)

บริษัท ซีซีเอ็นเทค จำกัด (มหาชน)

รับคำร้องขอบริการ
ประสานงานกับลูกค้า
ตรวจสอบคำร้องขอบริการของข้อมูล
ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ให้ลูกค
วันที่ 4 ก.พ. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จตุจักร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. หัวหน้าส่วนงาน Supervisor(Network Section)

บริษัท ซีซีเอ็นเทค จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบการดำเนินการ,ควบคุมการดำเนินการตามแผนและสนับสนุน การจัดทำ, การบำรุงรักษา,การแก้ไขปัญหา และก วันที่ 4 ก.พ. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จตุจักร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. ผู้ช่วยเลขานุการ

บริษัท ซีซีเอ็นเทค จำกัด (มหาชน)

บันทึกรายงานการประชุม
ทำงานด้านเอกสารต่างๆ ที่รับผิดชอบ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 2 ก.พ. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จตุจักร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ

บริษัท ซีซีเอ็นเทค จำกัด (มหาชน)

รับคำร้องแจ้งดำเนินงานโครงการ
ดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการ (หลังการขาย)
มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ แ
วันที่ 25 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จตุจักร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. วิศวกรระบบงาน (Data Center)

บริษัท ซีซีเอ็นเทค จำกัด (มหาชน)

ควบคุมงานตามแผนงานโครงการ
สามารถตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา
ประเมินและวางแผนการติดตั้งได้
วันที่ 25 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จตุจักร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Account Executive)

บริษัท ซีซีเอ็นเทค จำกัด (มหาชน)

- นำเสนอขายผลิตภัณฑ์บริษัท
- รักษาฐานลูกค้าเก่าและเปิดฐานลูกค้าใหม่เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าในแต่ละไ
วันที่ 25 ก.ค. 2557
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จตุจักร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. วิศวกรระบบงาน (Pre-sale)

บริษัท ซีซีเอ็นเทค จำกัด (มหาชน)

- ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม Computer
- สนับสนุนด้านผลิตภัณฑ์กลุ่ม Computer
- สนับสนุนฝ่ายเทคนิค
วันที่ 25 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จตุจักร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

บริษัท ซีซีเอ็นเทค จำกัด (มหาชน)

ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
- ประสานงานกับ sale
- ประสานงานกับ supplier
- ประสานงานกับ ผู้
วันที่ 25 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จตุจักร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. วิศวกรระบบงาน (Network Section)

บริษัท ซีซีเอ็นเทค จำกัด (มหาชน)

รับคำร้องขอบริการ
ประสานงานกับลูกค้า
ตรวจสอบคำร้องขอบริการของข้อมูล
ติดตั้งระบบเครือข่ายให้ลูกค้า
วันที่ 25 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จตุจักร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. วิศวกรระบบงาน (Computer Section)

บริษัท ซีซีเอ็นเทค จำกัด (มหาชน)

รับคำร้องขอบริการ
ประสานงานกับลูกค้า
ตรวจสอบคำร้องขอบริการของข้อมูล
ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ให้ลูกค
วันที่ 25 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จตุจักร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. หัวหน้าส่วน ส่วนบริหารจัดการโครงการ

บริษัท ซีซีเอ็นเทค จำกัด (มหาชน)

รับคำร้องแจ้งดำเนินงานโครงการ
ดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการ (หลังการขาย)
รับผิดชอบ ดูแล ควบคุม ตรวจส
วันที่ 25 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จตุจักร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี